Kabelbrunn

Slingbrunnen underlättar vid kabelskarv

Kabelbrunn eller så kallad slingbrunn används för skarvning av signalkabel och optokabel intill kabelrännor.

Specialanpassad för järnvägsområdet

Brunnen sätts ihop av flera ringar till önskad höjd. Brunnens breda öppning gör arbetet enkelt vid installation och montage av kablar för järnvägsspår.

Bilder på Kabelbrunn

Färger Kabelbrunn

Naturgrå

 

Typ/System Kabelbrunn

Kabelbrunn

Slingbrunnen underlättar vid kabelskarv

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer DN Anslutning Skrymvikt

Kabelbrunn, tudelad halva

600 881-9106 600 halva 160

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.