Bantrumma

Snabbt montage Bantrummans trumf

Tillsammans med Banverket har vi utvecklat en trumma anpassad för montage under järnväg. Bantrummans tre delar sammanfogas mekaniskt på ett unikt sätt som hindrar delarna att glida isär. Eftersom foggjutning inte är nödvändigt kan montaget även utföras vintertid.

Gynnar djurlivet

Bantrummans bottendel är utformad med hänsyn till naturen. Den frilagda ytan efterliknar en åbotten och underlättar därmed fiskvandringen. De förhöjda kanterna medger passage av småvilt. Detta har uppmärksammats av Världsnaturfonden som gjort inventeringar av utterns, flodpärlmusslans och öringens vandringar i Pite älvdal.

Bilder på Bantrumma

Typ/System Bantrumma

Bantrumma bottenplatta
Bantrumma trumände
Bantrumma valv

Snabbt montage Bantrummans trumf

Visa:

Dimension Artikelnummer Kg/st DN Skrymvikt

Bantrumma, Bottenplatta

1040 x 2000 x 210-260 6211-062010 1210 600
1240 x 2000 x 210-260 6211-082012 1500 800
1450 x 2000 x 210-260 6211-102014 1600 1000
1660 x 2000 x 210-260 6211-122016 1800 1200
1860 x 2000 x 260-310 6211-142018 2590 1400
2060 x 2000 x 260-310 6211-162020 3010 1600
2380 x 2000 x 260-310 6211-192023 3210 1900
2950 x 2000 x 350 6211-252029 5200
3820 x 2000 x 400 6211-322038 7640 3200

Bantrumma, Isolermatta bredd 330

300 x x 6219-330000 3,2

Bantrumma, Trumvalv

600 x 2000 x 600 6212-062006 2000 600 3200
800 x 2000 x 800 6212-082008 2500 800 4000
1000 x 2000 x 1000 6212-102010 3000 1000 4800
1200 x 2000 x 1200 6212-122012 3500 1200 5600
1400 x 2000 x 1400 6212-142014 4100 1400 6560
1600 x 2000 x 1600 6212-162016 4610 1600 7376
1900 x 2000 x 1900 6212-192019 5430 1900 8688
2500 x 2500 x 2000 6212-252530 7400 2500
3200 x 2000 x 3200 6212-322032 11100 3200 17760

Bantrumma, Trumände

600 x 1500 x 600 6213-061506 1300 600 2080
800 x 1500 x 800 6213-081508 1500 800 2400
1000 x 1500 x 1000 6213-101510 2000 1000 3200
1200 x 1500 x 1200 6213-121512 2300 1200 3680
1400 x 1500 x 1400 6213-141514 2680 1400 4288
1600 x 1500 x 1600 6213-161516 3100 1600 4960
1900 x 1500 x 1900 6213-191519 3780 1900
2500 x 2500 x 3000 6213-252530 8200 3000

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.