Banmur

Stabilt rasskydd för banvallar

Banmuren används framför allt som rasskydd ovanpå trummor under järnväg. Den förhindrar att makadamen i banvallen rasar ner i intilliggande diken och vattendrag.

Sätt ihop av olika långa block

Muren består av två delar - bottenplatta och block. Både bottenplattor och block finns i flera längder för att få ett stabilt förband.

Färger Banmur

Grå

 

Typ/System Banmur

Banmur
Banmur

Artiklar och tips

Stabilt rasskydd för banvallar

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Banmur, Block

450 x 2000 x 350 6312-042000 Naturgrå 800
450 x 3000 x 350 6312-043000 Naturgrå 1200

Banmur, Bottenplatta

700 x 2000 x 200 6311-072000 Naturgrå 550
700 x 3000 x 200 6311-073000 Naturgrå 825
700 x 4000 x 200 6311-074000 Naturgrå 1100
700 x 5000 x 200 6311-075000 Naturgrå 1375
700 x 6000 x 200 6311-076000 Naturgrå 1650

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.