Murar och Block

Mango

Kantstöd för offentliga miljöer

Mango är en bred kantsten som förhöjer elegansen i det offentliga gaturummet. Den släta ytan och avrundade formen minimerar risken för fordonsskador. Kantstenens bredd och välavvägda form ger en stilfull och smidig övergång mellan gångyta och körbana. Mango rampelement monteras ihop av fyra olika delar. Rampen ökar tillgängligheten i bussrefuger, övergångsställen samt trottoarkanter.