Styrelsen utser ny VD i S:t Eriks AB

2011-08-09

Styrelsen i S:t Eriks AB, det ledande företaget inom tak, mark- och VA-system utser Per-Johan Dahlgren till ny VD för attfortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på produktutveckling, produktion och logistik.

Styrelsen har beslutat utse Per-Johan Dahlgren till ny VD i S:t Eriks AB från och med 2011-08-08. Per-Johan har den bakgrund som styrelsen anser behövs för att uppnå företagets tillväxt- och lönsamhetsmål. Samtidigt har han en god erfarenhet och kompetens inom produktutveckling och produktionseffektivitet, vilka är två viktiga förutsättningar för att S:t Eriks ska kunna utveckla och erbjuda intressanta lösningar till våra kunder.

Per-Johan Dahlgren, är 36 år och kommer närmast från Aros Quality Group, ett bolag noterat på Aktietorget med cirka 2 miljarder i omsättning.

Stefan Johansson har efter drygt 2 år av väl genomfört arbete med omstruktureringar, kommit överens med styrelsen om att lämna företaget och arbeta med andra utmaningar.