S:t Eriks och Stenteknik belägger nya Gränby Köpstad med marksten

2015-02-05

2015-01-27 Stenteknik får tillsammans med S:t Eriks i uppdrag av Atrium Ljungberg att belägga de trivsamma utemiljöerna vid nya Gränby Köpstad i Uppsala med marksten. Atrium Ljungberg väljer marksten framför asfalt för utemiljöerna vid Gränby Köpstad. Stenteknik ska belägga 1 900 parkeringsplatser, tillfartsvägar och entréer vid Gränby Köpstad, en yta om totalt 30 000 m². Jag kontaktade Anders Junghage på Stenteknik efter att ha sett dem i DI. Han presenterade alla fördelar med marksten och när det visade sig att initialkostnaden bara var marginellt högre var valet lätt säger Tommi Pakola, gruppchef på Atrium Ljungberg som idag tycker att de har Uppsalas finaste parkering. Det är Sveriges största parkering som hittills belagts med marksten men både S:t Eriks och Stenteknik tror att det kommer bli betydligt fler när allmänheten får reda på alla fördelar med marksten. Vi på S:t Eriks är extra stolta över markbeläggningen i Gränby Köpstad då vi bidrar till en mycket trivsam och vacker miljö samt att öka intäkterna för befintliga butiker, säger Jörgen Bergengrip, divisionschef mark på S:t Eriks. Anders Junghage, VD på Stenteknik pekar på en rad fördelar med marksten. Marksten klarar värme, statiska laster, vridande fordon och mekaniskt slitage mycket bättre än asfalt. Rätt dimensionerad och rätt utförd håller en markstensyta minst 20 år och är nästan helt underhållsfri. Sen är det ju upp till betraktaren men jag anser att det är mycket snyggare med marksten än asfalt. Priset per kvadratmeter för marksten beror på ytans utformning, storlek, val av sten och tillgänglighet men med dagens produktivitet skiljer det inte mycket vare sig i pengar eller utförandetid i jämförelse med asfalt. Under 2015 beräknas alla markstensbeläggningar vara färdiga. Mer information om S:t Eriks finner du på www.steriks.se och om Stenteknik samt markstensbeläggningar finner du på www.sten-teknik.se.