S:t Eriks inleder samarbete med RAIL.ONE

2017-09-18

S:t Eriks AB och PCM RAIL.ONE AG har inlett ett samarbete för att leverera högkvalitativa fixerade spårsystem till kommande tunnel- och broprojekt för höghastighetsjärnvägen i Sverige.

RAIL.ONE har sedan mer än 60 år levererat betongslipers och utvecklat innovativa och hållbara slab track-system, vilket tillsammans med S:t Eriks långa erfarenhet och rikstäckande närvaro ger goda förutsättningar för att leverera avancerade spårlösningar till järnvägsprojekt i Norden.

Slab track är fixerade, ballastfria spår som sitter fast direkt i betongkonstruktionen, en teknik som används på flera håll runt om i världen för höghastighetståg och för moderna, hållbara järnvägsprojekt som drastiskt reducerar årliga underhållskostnader. Förutom ökad stabilitet vinner slab track också viktiga platsmarginaler på höjden, eftersom spåren är inbäddade i betongen. Det har betydelse till exempel vid tunnel- och brobyggen.

– För oss betyder samarbetet med Rail One mycket. Vi blir ännu bredare i vårt järnvägssortiment, säger Fredrik Adielson, affärsutvecklare Järnväg & Trafik på S:t Eriks.

Ett nära samarbete mellan S:t Eriks och RAIL.ONE möjliggör lokal tillverkning av slab track-lösningar som är anpassade efter den svenska marknadens krav och behov. RHEDA 2000®-systemet från RAIL.ONE är en av världens mest välbeprövade och flexibla lösningar för höghastighetsjärnväg, som redan har installerats på över 4000 km järnväg i Europa och Asien.

För mer information:

Per-Johan Dahlgren
VD S:t Eriks
E-post: Per-Johan.Dahlgren@steriks.se

 

About RAIL.ONE

The PCM RAIL.ONE Group has been manufacturing concrete sleepers and track systems for urban transit and long-distance rail transportation for over 60 years. The technology leader also offers its expertise in the fields of engineering and plant construction. Its customer-driven innovations fulfill the highest quality standards and are installed around the world.