S:t Eriks förvärvar Vinninga Cement

2017-12-13

S:t Eriks AB, en av Sveriges ledande aktörer inom betong och natursten, förstärker sitt erbjudande genom förvärv av Vinninga Cementvarufarbik AB.

Vinninga Cement är en ledande producent av betongprodukter för lantbruk, entreprenad och byggsektorn. Bland produkterna som tillverkas finns bland annat L-stöd, T-stöd, väggelement, sockelelement, plintar och balkar. Bolaget startades 1937 och omsätter idag över 100Mkr. 

Vinninga Cement kommer drivas som separat dotterbolag inom S:t Eriks-koncernen. 

– Det känns mycket bra att förvärva Vinninga Cement. Det är ett mycket välskött bolag som haft stark tillväxt med god lönsamhet. S:t Eriks kommer vara stöttande i bolagets fortsatta tillväxt och bolaget kommer drivas vidare utan förändringar i samma positiva anda. Förvärvet av Vinninga Cement kompletterar S:t Eriks redan breda position på marknaden som den ledande sten- och betongpartnern, säger Per-Johan Dahlgren, VD för S:t Eriks AB. 

– Det känns fantastiskt bra att S:t Eriks kommer in som ägare! S:t Eriks är en stark industriell aktör inom betongprodukter och har ett gediget kunnande om marknaden. Vi kommer fortsätta att utveckla vår verksamhet med fortsatt fokus på hög produktkvalitet, leveranssäkerhet och engagemang, säger Anders Holgersson, VD för Vinninga Cementvarufabrik AB.

Om S:t Eriks

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongpartner som med stor kompetens och ett brett och djupt sortiment bidrar till att skapa hållbara, funktionella och vackra miljöer. Vi har lokal och rikstäckande närvaro med god lagerhållning av natursten, markbeläggning, murar och trappor, infrastruktur och VA samt takprodukter. 

För ytterligare information

www.steriks.se

www.vinningacement.se

Per-Johan Dahlgren, VD S:t Eriks AB, 070 5970 644, per-johan.dahlgren@steriks.se

Anders Holgersson, VD Vinninga Cementvarufabrik AB, 073 388 79 19, anders@vinningacement.se