S:t Eriks förvärvar Nordskiffer

2017-10-03

S:t Eriks AB, en av Sveriges ledande aktörer inom natursten, förstärker sitt erbjudande genom förvärv av Nordskiffer AB.

Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer och naturstensfasader i Sverige. De största kundgrupperna är arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Med noga utvalda leverantörer i Norden, Spanien, England och USA garanterar Nordskiffer hög kvalitet och sten från producenter med goda arbetsförhållanden. De vanligaste användningsområdena för skiffer är tak, fasad, mark och golv. Nordskiffer är medlem i Sveriges Stenindustriförbund och arbetar med fokus på miljö, etik och kvalitet i stenbranschen.

Nordskiffer kommer drivas som separat dotterbolag inom S:t Eriks-koncernen och de tidigare ägarna är kvar inom bolaget vilket ger kontinuitet.

– Det känns mycket bra att förvärva Nordskiffer. Det är ett väl fungerande företag med mycket kompetens inom ett område med stor tillväxtpotential. S:t Eriks kommer vara stöttande i bolagets fortsatta tillväxt och Nordskiffer kompletterar S:t Eriks redan breda position på marknaden som den ledande sten- och betongpartnern, säger Per-Johan Dahlgren VD för S:t Eriks AB.

– Det känns fantastiskt bra att S:t Eriks kommer in som ägare! S:t Eriks är en stark industriell aktör inom stenprodukter och har ett gediget kunnande om marknaden. Vi kommer nu i ännu högre takt fortsätta att utveckla bolagets verksamhet och tillväxt med fortsatt fokus på hög kvalitet, leveranssäkerhet och kundservice, säger Björn Jansson VD för Nordskiffer AB.