Gröna betongrör – bättre för vår miljö

2017-11-02

S:t Eriks lanserar nu gröna betongrör som sänker koldioxidutsläpp med minst 31% jämfört med Trafikverkets norm för betong. Minskningen skapas genom förbättrade processer, större andel förnybar energi i produktionen och en ny, förbättrad betongblandning.

Med hjälp av den förbättrade betongblandningen har S:t Eriks utvecklat en betong som har hela 31% lägre utsläpp än Trafikverkets normbetong, och arbetet med att sänka utsläppen ytterligare pågår ständigt.

De nya gröna rören från S:t Eriks är alltså tillverkade av ett 100% naturligt material som också går att återvinna. Tack vare sin tyngd, stabilitet och stora ringstyvhet går det att fylla och packa ledningen utan att betongrören deformeras, något som annars kan vara ett stort problem. De gröna betongrören finns dessutom i olika utföranden, t.ex. som äggformade rör vilka fungerar optimalt både vid stort och litet vattenflöde.

– En av dagens största utmaningar är klimatförändringen och vi vill göra vårt för att bromsa den – då spelar alla val vi gör stor roll. Våra gröna rör är ett av våra bidrag till vad som måste bli ett mer hållbart samhälle och vi hoppas att vi i branschen tillsammans kan se till att giftfria naturmaterial blir det självklara valet för VA-system, säger Per-Johan Dahlgren, VD på S:t Eriks.

Med urbanisering och förtätning av städer tillkommer ett flertal utmaningar som rör VA-systemen runt om i landet. Större mängd hårdgjord yta i städerna ger ökade flöden till dagvattensystemet. Förtätningen ger också större belastning på det befintliga systemet, både i flödesmängd och marktryck. Dessutom ökar kraven på VA-systemen ständigt, vilket gör materialvalet allt viktigare. När man använder betongrör får man robusta system tillverkade av naturmaterial som kan hålla i 150 år.

– Betong har många bra egenskaper. Förutom att det är 100% naturligt och har en extrem ringstyvhet ökar livslängden och beständigheten mot svavelväte i våra nya rör. Att få saker att hålla riktigt länge ger en oslagbar totalekonomi och låg miljöpåverkan, säger Lars-Olof Nilsson, produktutvecklare på S:t Eriks.

S:t Eriks har en kontinuerlig satsning på miljömässig och social hållbarhet som spänner över alla divisioner inom företaget.

För mer information:

www.gronaror.se

Per-Johan Dahlgren, VD på S:t Eriks
Tel: +46 705-97 06 44
E-post: per-johan.dahlgren@steriks.se

Lars-Olof Nilsson, produktutvecklare på S:t Eriks
Tel: +46 705-68 97 52
E-post: lars-olof.nilsson@steriks.se