Registreringar i miljösystem

BASTA

S:t Eriks produkter är registrerade i BASTA, ett system som bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen.

Registreringen i BASTA styrker att våra produkter klarar BASTA-kriteriernas högt ställda krav gällande miljö- och hälsofarliga egenskaper. 

Läs mer på www.bastaonline.se 

Byggvarubedömningen

Bedömningar görs utifrån av Byggvarubedömningens  framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Samtliga bedömningar presenteras i en databas med bedömningar enligt nivå Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd). 

Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

SundaHus

Våra produkter är registrerade och har blivit bedömda i SundaHus Miljödata, som arbetar för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Vi har bortåt 150 produkter bedömda i Sundahus och samtliga har fått bedömningen A alternativt B, vilka är de 2 bästa kategorierna.

Läs mer på www.sundahus.se

Byggvarudeklarationer

För de flesta av våra produkter finns det framtaget Byggvarudeklarationer, enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD 1.0. I dessa registreras bland annat produkternas innehåll och miljöegenskaper och informationen i eBVD förbättrar bland annat möjligheten till materialval utifrån hållbarhetsaspekter. 

Våra Byggvarudeklarationer finns registrerade i Byggmaterialindustriernas databas.

Svanens Husproduktsportal

De allra flesta sten- och betongprodukterna (tak, markbeläggning, murar och natursten) från S:t Eriks omfattas inte av Svanens kriterier och behöver inte registreras i Svanens Husproduktsportal. Dessa kan användas fritt för uppbyggnad av Svanenmärkta hus.

Endast ett fåtal av S:t Eriks produkter (exempelvis betongtrappor) omfattas av krav på registrering i portalen. Mer om detta kan du läsa på Svanens informationssida för materialproducenter. Där finns en produktmatris som visar de olika produktkategorierna som det ställs krav på. Produkter som omfattas av registreringskrav i Svanens husproduktportal (HPP) finns registrerade. Om någon produkt ni eftersöker saknas, vänligen kontakta vår Kundservice.