Superplattan – Ett CO2-vänligare alternativ

En betongplatta behöver inte vara tjock för att vara stark. Hur stark en platta blir beror på hur den tillverkas och vad den innehåller. Med en tidlös design och exceptionell hållbarhet är valet enkelt. S:t Eriks våtpressade plattor är ett självklart val när du vill skapa ett bestående formmässigt avtryck med betydligt lägre C02-påverkan jämfört med en traditionell marksten.

År 2015 fick S:t Eriks det prestigefyllda uppdraget att specialdesigna en platta till Stockholms mest centrala trottoarer, Klarabergsgatan. S­ammanlagt är det över 15 000m2, ett område lika stort som tre fotbollsplaner där den våtpressade Klaraplattan finns. I närheten ligger även en av Sveriges mest ikoniska platser nämligen Sergels torg, vars svartvita ytskikt också är en våtpressad platta. Ytan på Sergels torg är sammanlagt 9000m2, där över 45 000 personer rör sig varje dag. På dessa trafikerade platser passar en våtpressad platta bra då den har hållit i över 50 år och fortfarande fyller sin funktion. 

Unik tillverkningsmetod och många fördelar

S:t Eriks är ensamma i Norden om denna unika tillverkningsmetod och fördelarna med dessa plattor är många. Tillverkningsmetoden bidrar till att plattorna kan göras tunnare än standardplattor med bibehållen styrka. En tunnare platta reducerar användningen av cement och därmed också CO2-avtrycket jämfört med en traditionell marksten. 

Då de våtpressade plattorna är tunnare än traditionell marksten resulterar det också i effektivare transporter med fler kvadratmeter med plattor i varje leverans vilket därmed ger en lägre miljöbelastning och dessutom förbättrad arbetsmiljö vid läggning. 

Hållbarheten är också något utöver det vanliga, detta då metoden ger en tät betong med god frostresistens, risken för frysskador minimeras även den över livslängden. Kalkutfällning, som är vanligt bland betongprodukter, minimeras på grund av det låga vct- värdet vid tillverkning. S:t Eriks våtpressade plattor har utöver ovan egenskaper dessutom mycket klarare färger då 100 procent av betongen är färgad. 

Hur går det då till? 

Tekniken kräver noggrant materialval, proportionering och tillverkningskontroll. Genom den här metoden blir de våtpressade plattorna mycket starkare än med annan teknik och med motsvararande materialsammansättning. Alla våtpressade plattor är dessutom försedda med distanser som automatiskt ger en fogbredd mellan plattorna. Därigenom minskar risken för kantskador och man uppfyller automatisk Mark AMA:s krav på fogbredd.  

Minskat koldioxidavtryck

Genom att välja en våtpressad platta istället för en traditionellt tillverkad betongplatta så kan en betydligt tunnare platta väljas och fortfarande uppnå samma trafikklass. 

Ett bra exempel på detta är att du istället för en traditionell platta som är 120 mm tjock kan välja en våtpressad platta endast 80 mm tjock. Ur ett livscykelperspektiv minskas koldioxidavtrycket med upp till 17 000 kg per 1000 m2

I projektet med Klaraplattan i Stockholm minskades koldioxidavtrycket från betongplattorna med bortåt 250 000 kg genom valet av våtpressad platta. Över 1000 ton mindre mängd betong behövde dessutom användas vilket också minskade antalet transporter.

Andra liknande projekt, där man minskat koldioxidpåverkan i projektet genom att använda Våtpressade plattor:

Fristadplattan, plattor 80 mm tjocka i formatet 300x300, 300x400 samt 300x500.
Total yta ca 9500kvm. Levererades till Trollhättans stad.

Gränbyplattan, plattor 80 mm tjocka i formatet 200x300 och 400x600. Total yta ca 6900kvm. Levererades till Gränby centrum i Uppsala, Atrium Ljungberg.

Även i lägre trafikklasser och med tunnare plattor blir den minskade CO2-påverkan vid valet av våtpressad platta mycket positiv. Våra beräkningar visar att genom att välja en våtpressad platta 65 mm istället för traditionell betongplatta 80 mm minskar koldioxidavtrycket med ca 7500 kg CO2 1000 m2 och våtpressad platta 50 mm istället för traditionell betongplatta 65 mm minskar koldioxidavtrycket med ca 5000 kg CO2 per 1000 m2 lagd yta.

Att producera 1 kg kött frigör 28 kg CO2. Vid läggning av 1000 m2 våtpressade plattor med tjocklek 65 mm som motsvarar samma hållfasthet som Klassikplattan 80 mm motsvarar den en minskning av CO2-utsläppet med 7450 kg sett ur ett livscykelperspektiv och det motsvarar hela 266 kg nötkött.

Källa: RISE klimatdatabas 2020

 

Möjligheterna är oändliga

I serie 65mm ingår även SuperplattanSuperplattan PatinaOrienteringsplattor och Ränndalsplattor där format och distanser är lika. Med våtpressmetoden finns möjlighet till unika ytskikt på alla format där exempelvis Klaraplattan, Dragarbrunnplattan och Fristadsplattan är några som också är döpta efter sin omgivning. Kontakta oss för att få mer information om andra format och möjligheter!

St Eriks