Stolt partner till Sports Heart

Sports Heart Logotyp

Sports Heart arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa. Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning bidrar de till en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö. En miljö som ser, bekräftar och möter varje individ där han eller hon befinner sig som människa och idrottare. S:t Eriks har under många år varit stolt partner till Sports Heart.

Sports Heart Camp är Sveriges varmaste läger där barn, ungdomar och ledare från hela Sverige samlas för att njuta av sommaren när den är som bäst. Du utvecklas som individ i din idrott tillsammans med stora idrottsprofiler som instruerar, oavsett om du satsar på en idrottskarriär eller bara idrottar för nöjes skull. Sports Heart Camp vill stärka barn och ungdomars självkänsla, bidra till bättre hälsa, skapa glädje och respekt. Ledarna har det sociala ledarskapet i fokus så att varje deltagare blir sedd som individ och utvecklas i sin idrott. Genom idrotten öppnar vi en arena dit alla välkomnas med ett hjärta som slår för framtiden!

Den sociala idrottsmiljön lägger grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. Den erbjuder också ett positivt, meningsbärande sammanhang präglat av kamratskap och respekt som stärker individens självkänsla. I den sociala idrottsmiljön fortsätter fler med sin idrott, ur ökad bredd följer dessutom större topp.
 
Sports Hearts arbete vilar på modern idrottpsykologisk forskning och syftar till att skapa motivation till en livslång passion för idrott, oavsett om den leder hela vägen till landslagsuppdrag eller stannar vid goda motionsvanor. Vi gör det genom att komplettera de fysiska, tekniska och taktiska aspekterna av idrottande med kunskap om de psykologiska, sociala och emotionella delar individen behöver för att skapa en positiv och uthållig relation till idrotten.

Motivationsmodellen

Motivation är vad som redan från födseln driver oss framåt, och den spelar en avgörande roll för skolgång, arbetsliv och – idrott. Genom kännedom om individers motivationsmönster går det att designa miljöer, till exempel träningsgrupper, föreningar eller andra organisationer, på sätt som gör att sannolikheten för goda prestationer ökar.
 
Därför utgår Sports Hearts verksamhet från vad som inom modern idrottspsykologisk forskning kallas "motivationsmodellen". Modellen beskriver hur idrottsmiljön kan utformas för att så många barn och unga som möjligt ska trivas, utvecklas och bygga en livslång passion för idrott. Det betyder också att det är den verksamhetsmodell som genererar flest toppidrottare.

St Eriks