Trappan

Trappan i terrängen och till entrédörren ska uppfylla samma krav. Att binda ihop två punkter och överbrygga höjdskillnaden på ett säkert sätt. Givetvis bör trappan vara halkskyddad och försedd med kontrast för synsvaga personer.