; Trappan | S:T Eriks

Trappan

Trappan i terrängen och till entrédörren ska uppfylla samma krav. Att binda ihop två punkter och överbrygga höjdskillnaden på ett säkert sätt. Givetvis bör trappan vara halkskyddad och försedd med kontrast för synsvaga personer.

Broschyrer och publikationer

Ladda ner våra kataloger och broschyrer som pdf-dokument.

Dokument och anvisningar

Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.