Trygg plats att vänta på

Hållplatskantsten, Sinus, Kupol, Superplattan, Klassik

Busshållplatsens utformning och placering har stor betydelse för resenärernas trygghet. De speciella kantstenarna möjliggör ett lågt insteg i kombination med bussens nigande funktion. Bussen kan köra alldeles intill plattformen utan att riskera skador på däcken. Därmed blir det lättare för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig ombord.

Taktila plattor markerar var dörren kommer att öppnas, så att även en synskadad vet var han/hon ska ställa sig. Ledstråket till instegsplatsen uttrycks dels med vågformade sinusplattor, dels med ett band av vita plattor som ger maximal ljushetskontrast mot omgivande plattor.

Bilder på Trygg plats att vänta på Visa alla (7 st)