Armerad säkerhetsvakt

Klassik, Pollare

Utanför affärer och köpcentra är tillgänglighet en viktig faktor att ha med vid planeringen. Markbeläggningen ska helst vara så slät och plan som möjligt för att kundvagnar skall löpa lätt och störningsfritt. En stor platta, gärna utan fas, bildar en bra grund. Diagonalläggning skapar lite mer spänning.

Pollare i betong är vanligt förekommande för att hålla bilburna på avstånd från glasade fasader och entréer. Pollarna, som gärna kan vara specialarmerade, sänks ner i mark med minst en tredjedel och gjuts fast. Bilderna visar Willys i Uppsala.

Bilder på Armerad säkerhetsvakt Visa alla (8 st)