Gågata med zoner i marksten

Antiksten, Munksten Sinus

Systematiskt och konsekvent använd hjälper marksten gågatans trafikanter och affärsidkare att skilja på olika funktioner som körfält, uteserveringar och frizon för gående. Det mörka rullskiftet längs gågatan i Piteå i kontrast mot den ljusa trottoaren bildar en effektiv gränsdragning även för synsvaga personer.

Den taktila plattan Munksten Sinus i 21-modul bildar förbindelselänkar mellan två eller flera punkter. Allra tydligast blir ledytan i kombination med större släta plattor, typ Scala.

Bilder på Gågata med zoner i marksten Visa alla (7 st)