; Gågata med zoner i marksten | S:T Eriks

Gågata med zoner i marksten

Antiksten, Munksten Sinus

Systematiskt och konsekvent använd hjälper marksten gågatans trafikanter och affärsidkare att skilja på olika funktioner som körfält, uteserveringar och frizon för gående. Det mörka rullskiftet längs gågatan i Piteå i kontrast mot den ljusa trottoaren bildar en effektiv gränsdragning även för synsvaga personer.

Den taktila plattan Munksten Sinus i 21-modul bildar förbindelselänkar mellan två eller flera punkter. Allra tydligast blir ledytan i kombination med större släta plattor, typ Scala.

Bilder på Gågata med zoner i marksten Visa alla (7 st)

Broschyrer och publikationer

Ladda ner våra kataloger och broschyrer som pdf-dokument.

Dokument och anvisningar

Manualer, anvisningar, produktblad, tekniska dokument och filer. Allt på ett och samma ställe.