Handböcker från Svensk Markbetong

Beställ handböcker: Beläggning med plattor och marksten av betong och/eller Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar, med hjälp av formuläret nedan. Eller följ länken till höger och läs handboken direkt över nätet. 

Svensk Markbetong arbetar med att ta fram teknisk information om hur beläggningar med plattor och marksten av betong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas. Svensk Markbetongs ambition och förhoppning är att böckerna ska vara användarvänliga och tillgängliga.

Svensk Markbetong är ett branschsamarbete mellan S:t Eriks, Cementa, Starka och Benders.

Beställ tryckta handböcker av Svensk Markbetong

Fyll i formuläret för att få en tryckt version av "Beläggning med plattor och marksten av betong" och/eller handboken  "Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar" hemskickad. Leverans beräknas till cirka en till två veckor från beställning. 

Läs handböckerna direkt på skärmen

Beläggning med plattor och marksten av betong

• Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar

Välj att få handboken i tryckt format direkt hemskickad genom att följa instruktionerna nedan.