S:t Eriks går samman med Nordform

2009-06-29

Välkommen till nya S:t Eriks! Nu har Nordform och S:t Eriks gått samman för att bilda Sveriges ledande företag inom mark-, tak- och VA-system.

En betydande aktör på byggområdet

Bolagen, som tillsammans under 2008 hade en omsättning överstigande 900 MSEK och 400 anställda, är leverantör till alla stora byggbolag på den svenska marknaden samt bygghandeln. Tillsammans har vi 12 produktionsanläggningar runt om i Sverige. Det nya företaget är genom dotterbolaget Mjöbäckspannan också en stor leverantör av betongtakpannor.

Storleken till trots ska vi vara kreativa och flexibla

Segulah III, L.P. (www.segulah.se) är numera huvudägare i S:t Eriks. Sammanslagningen av de båda bolagen förbättrar möjligheterna att utveckla produkter och försäljning samt effektivisera produktionen. Målet är att på sikt finnas representerade i hela Norden.
Produktionsanläggningarna runt om i Sverige kommer fortsätta att vidareutveckla säkra och snabba leveranser med rätt kvalitet. Genom att vara kreativa och flexibla kommer vi att kunna erbjuda kostnads-effektiva lösningar till våra kunder.

Det nya bolaget kommer att driva sin verksamhet under namnet S:t Eriks. Huvudkontoret kommer att lokaliseras till Nordforms huvudkontor i Staffanstorp. Ledningen för sälj- och marknadsfunktionen placeras i Uppsala.

S:t Eriks - Nordform