S:t Eriks får nya ägare

2015-08-17

Accent Equity blir nya ägare av S:t Eriks.

Den 19/12 2014 tecknades avtal om försäljning utav S:t Eriks AB.

Accent Equity köper S:t Eriks AB från Segulah och PEAB som gemensamt ägt bolaget sedan samgåendet av Nordform och S:t Eriks 2009.

De nya ägarna tillträder slutet januari och S:t Eriks kommer fortsätta drivas med fokus på att ytterligare utveckla och förbättra verksamheten.

Accent