S:t Eriks blir ett av Stenindustriförbundets största medlemsföretag

2017-09-08

S:t Eriks är nu medlem i Sveriges Stenindustriförbund och också ett av de största företagen bland medlemmarna. Medlemskapet innebär bland annat att S:t Eriks kommer att kunna erbjuda sina kunder tillgång till fördjupad information om natursten med förbundets uppskattade Stenhandbok och tekniska skrifter. Det innebär också en möjlighet till samarbete med Sveriges enda professor inom området natursten som bygg- och anläggningsmaterial.

 

Medlemskapet är en del av S:t Eriks arbete för att främja hållbarhet i hela stenbranschen genom att agera för certifieringar och att följa internationella regler.

– Det finns mycket som vi kan utveckla på den svenska stenmarknaden för att tydligare ta socialt och miljömässigt ansvar. Eftersom vi är ett så pass stort företag vill vi vara en förebild när det handlar om sociala frågor – alla som arbetar för S:t Eriks ska ha goda villkor, säger Erik Waxin, områdeschef för natursten på S:t Eriks.

S:t Eriks är sedan 2013 certifierade med SA 8000 – ett oberoende certifikat som bygger på ILO:s kärnkonventioner och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. S:t Eriks arbetar också nära med konsultbyrån Ethos International för att ligga i framkant inom alla hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Medlemskapet i Stenindustriförbundet är alltså i linje med S:t Eriks internationella arbete och är ytterligare ett bevis på att S:t Eriks prioriterar utveckling.

– Den som köper S:t Eriks granit ska kunna känna sig trygg med att den producerats på ett bra sätt – oavsett om den är svensk, portugisisk eller kinesisk. Därför genomförs kontroller två gånger per år i våra fabriker i Kina och Portugal, där det säkerställs det att de uppfyller krav inom bland annat diskriminering, löner, säkerhet och hälsa. Att använda en oberoende part är självklart för oss, säger Erik Waxin.

Om Stenindustriförbundet

Sveriges Stenindustriförbund är en sammanslutning av seriösa företag inom naturstensbranschen som arbetar med att främja kvalitet i hela processen kring natursten, allt från brytning och förädling till underarbete och läggning. De arbetar också med forskning om natursten och med att sprida information och rekommendationer.

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongpartner som med stor kompetens och ett brett och djupt sortiment bidrar till att skapa hållbara, funktionella och vackra miljöer. Vi har lokal och rikstäckande närvaro med god lagerhållning av natursten, markbeläggning, murar och trappor, infrastruktur och VA samt tak.