S:t Eriks AB förvärvar verksamheter inom VA-segmentet

2015-08-17

S:t Eriks AB, det ledande företaget inom tak, mark- och VA-system har den 17/4 förvärvat bolagen Kungälvs VA Teknik AB, Hydrokonsult i Töreboda AB samt ASB i Mariestad AB.

Kungälvs VA Teknik AB tillverkar nyckelfärdiga pump- och tryckstationer för dag- och spillvatten. Bolaget startades 1991 och är idag en heltäckande leverantör med en stark marknadsposition i västra Sverige. Genom ett nära samarbete med bolagen nedan har man skapat en gedigen kunskapsgrupp.

Hydrokonsult i Töreboda AB bedriver verksamhet inom tryckstegringsområdet med produkter för brutet vatten till VA-sektorn samt tillverkning av tryckstegringsstationer för dricksvatten. Företaget ägnar sig även åt konstruktionsarbete för externa kunder.

ASB i Mariestad AB utvecklar och producerar apparatskåp företrädesvis för automatiklösningar inom VA-området. Företaget arbetar med allt från den enklaste pumpstyrningen till stora komplexa system inkl. programmeringslösningar.

Bolagen omsätter tillsammans ca 70Mkr och kommer drivas som separata dotterbolag. De tidigare ägarna är kvar som delägare vilket bibehåller framtida kontinuitet.

Läs hela pressmeddelandet