Nyhet! Fastfog för fogbredd 1-10 mm

2015-08-17

S:t Eriks fastfog är ett miljöriktigt, härdande fogmaterial som kräver minimalt underhåll. Fastfogen är lättarbetad, minimerar underhållet, försvårar för myrorna och hindrar ogräset att få fäste. Fastfogen klarar också både sug- och borstmaskiner och passar för markbe-läggningar i både privata och offentliga miljöer. 

S:t Eriks Fastfog är en härdande fogsand som består av kvarts blandat med ett polymeriskt bindemedel som ger stabila fogar och därmed en stark beläggning. Genom att fukta fogen med vatten aktiveras bindemedlet och det bildas en gelé som klibbar ihop sandkornen. Be-roende på temperatur härdar gelén på 1-3 dygn till en hård men flexibel fog. I och med att fogen förblir flexibel står den emot mindre sättningar i markbeläggningen och passar utmärkt i vårt nordliga klimat. Fastfogen kan användas på befintlig eller nylagd markbeläggning.

Det är viktigt att tänka på att om den befintliga beläg-gningen är angripen av ogräs måste detta först dödas kemiskt med t ex Roundup, Rambo eller dylikt. Det ska göras 2-3 veckor innan fogningen, genom att bespruta ogräsets blad enligt dess avisningar. Spola bort dött ogräs och gammalt fogmaterial med hög-tryckstvätt ner till plattan/markstenens djup. Följ sedan bruksanvis-ningen.