Manual för beställning av brunnar

2009-05-04

 

Brunnsbeställning MAX-brunnar

 

I sortimentet för MAX-brunnar ingår nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar. Alla brunnar är gummiringstätade. Vikter och produktnummer är enligt uppgift i VA-handboken eller gällande prislista.

Mellandelar DN1600, DN2000, DN2500 och DN3000 med variabel höjd kan vi utföra med en höjd ner till 750 mm.

Borrhål placeras så att minimimåttet 50 mm erhålls till muff resp. spets. Hål borras normalt mot centrum på ringen, men kan även fås excentriskt. Storlek på borrhål kan normalt utföras upp till Ø600, men det går att utföra större anslutningar med specialåtgärder. Kontakta oss på S:t Eriks angående excentrisk borrning eller anslutningar över Ø600.

 Till brunnsbeställningen bifogar du vår brunnsbeställningsblankett med ifyllda vinklar och mått. Blanketten kan du ladda ner här. Finns i två varianter: en att fylla i för hand (pdf) och en för ifyllnad på datorn (excel).

Brunnsbeställningsblankett.pdf
Brunnsbeställningsblankett_skrivbar.xls

Brunnsbeställning CF-brunnar


I sortimentet för cementbruksfogade brunnar ingår nedstigningsbrunnar. Vikter och produktnummer är enligt uppgift i gällande prislista.

Borrhål placeras så att minimimåttet 50 mm erhålls till muff resp. spets. Hål borras normalt mot centrum på ringen, men kan även fås excentriskt. Storlek på borrhål kan normalt utföras upp till Ø600, men det går att utföra större anslutningar med specialåtgärder. Kontakta oss på S:t Eriks angående excentrisk borrning eller anslutningar över Ø600.

CAD-ritningar för S:t Eriks VA-produkter

CAD-ritningar GERMAX
CAD-ritningar MAX-brunnar
CAD-ritningar Dag- och dränvattenbrunnar
CAD-ritningar CF-brunnar