Information till dig som kund med anledning av Coronaviruset

2020-08-20

Bästa kund,

Spridningen av coronaviruset innebär en risk när det gäller fullföljande av affärsåtaganden över hela branschen. Vi vill genom detta brev underrätta dig om att vi idag inte känner till någon omständighet som skulle förhindra eller försena vår produktions- eller leveransförmåga med anledning av COVID-19. Våra lager är välfyllda, vår produktionskapacitet är god och vi förväntar oss att kunna leverera som vanligt. 

S:t Eriks har infört en tillfällig policy med koncernövergripande riktlinjer för att förhindra spridning av viruset i företaget men också till kunder och leverantörer. Detta gäller alla delar av verksamheten inklusive dotterbolag.

De gemensamma riktlinjerna som infördes 4 mars innebär bland annat:

- Noggrannhet med handhygien och undvika fysisk kontakt såväl internt som externt.
- Undviker i möjligaste mån resor och fysiska möten såväl interna som externa.
- Personer som nyligen besökt riskområden, har varit i kontakt med personer som besökt riskområden, eller känner sig sjuka arbetar hemma.

Vi vill upprätthålla kontakten med dig som kund för att ditt arbete ska kunna fortsätta på ett bra sätt men vårt sätt att kommunicera kommer ändras så att vi använder telefon och andra hjälpmedel i större utsträckning.

S:t Eriks följer situationen noga och har infört och kommer att fortsätta vidta lämpliga åtgärder i syfte att förhindra och minimera effekterna av utbrottet. Vi kommer att hålla våra kunder informerade om varje utveckling som är av betydelse rörande COVID-19 som skulle kunna påverka dig som kund.  

Med vänlig hälsning 

Tomaz Lewander
VD, S:t Eriks AB
Tel: 018-16 09 08
Mejl: tomaz.lewander@steriks.se