Dags att planera för framtidens VA-system

2021-07-02

På flera håll i Sverige har lokala badförbud utfärdats för att avloppsrör sprungit läck eller VA-system överbelastats av kraftiga regn. Landets kommuner måste öka utbytestaken på vatten- och avloppssystemen, annars kommer badförbuden bli allt vanligare, skriver Betongrörsgruppen.

Ta del av hela debattartikeln på Expressen här.