Murelement Outline

Lekfulla linjer och stadiga former

Outline betyder kontur. Namnet passar väl in på detta välavvägda och lätt svängda murelement som ofta ses använt på skolgårdar och i bostadsområden.

Bygg långa längder eller enstaka murar

Gör en parentes eller långa, böljande linjer med hjälp av de olika radieelementen. Outline monteras direkt på bärlager eller motsvarande och skall vara nersänkt 150 mm för att få rätt sitthöjd. Placera bänkarna med minst 10 mm toppavstånd eller ställ dem med viss distans för den visuella effekten. Ställs Outline tätt ihop är fogning med tätningslist att rekommendera för att undvika skador i de skarpa kanterna.

Formgivare: Mellanrum Landskapsarkitekter

Bilder på Murelement Outline Visa alla (10 st)

Färger Murelement Outline

Naturgrå

 

Typ/System Murelement Outline

Outline
Outline radie
Outline hörn

Lekfulla linjer och stadiga former

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Skrymvikt

Outline, Hörn 90 grader

470x800 x 800 x 650 Naturgrå 9813-089000 810

Outline, Radie 1,25 m

470 x 1953 x 650 Naturgrå 9813-190100 1080

Outline, Radie 2,5 m

470 x 1955 x 650 Naturgrå 9813-190200 1220

Outline, Radie 6,0 m

470 x 1872 x 650 Naturgrå 9813-180600 1180

Outline, Radie 9, 0 m

470 x 1705 x 650 Naturgrå 9813-170900 1150

Outline, Rak

470 x 950 x 650 Naturgrå 9813-090000 670
470 x 1900 x 650 Naturgrå 9813-190000 1340

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.