Nibra DS 5

Mycket lättlagd panna med en unik keramisk yta

Nibra DS 5 är en unik keramisk tegelpanna med ett flexibelt läktavstånd som gör den ytterst lättlagd (64 mm skjutbart på längden!)

Välj utseende med färg och ytbehandling

Nibra DS 5 finns som obehandlad, engoberad och ädelengoberad i flera naturliga kulörer.

 

 

Färger Nibra DS 5

Naturröd Obehandlad
Rödbrun Engoberad
Brun Engoberad
Svart Engoberad
Svart Ädelengoberad

 

Mycket lättlagd panna med en unik keramisk yta

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.