Nibra F 12

Nibra F 12 ger taket en med enhetlig känsla

Nibra F 12 är en annorlunda tegelpanna. Den gör att taket framstår som mera plant med en kupa på 15 cm. 

Välj utseende med färg och ytbehandling

Nibra F 12 finns som obehandlad, engoberad och ädelengoberad i flera naturliga kulörer.

 

 

Färger Nibra F 12

Rödbrun Engoberad
Naturröd Obehandlad
Mandelbrun Ädelengoberad
Svart Ädelengoberad

 

Nibra F 12 ger taket en med enhetlig känsla

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.