Konsten att välja tak

Att bestämma formen på tegelpannor innebär ett val. Som utgångspunkt finns två olika sorters tegelpannor - ofalsade och falsade.

Ofalsat taktegel

Den ofalsade tegelpannan har gamla traditioner i Sverige och många arkitekter föredrar fortfarande just den typen av panna. Av estetiska skäl kan det också vara ett krav från kommunen att just denna typ av tegelpanna används i äldre delar av städer och samhällen. Vidareutvecklingen av Nelskamps ofalsade tegelpanna har gjort den hårdare (tar upp mindre fukt) samt att det finns klackar på baksidan som gör att den ligger stabilare jämfört med andra ofalsade takpannor. För dig betyder det tätare tak och en väsentligt snabbare läggning!

Falsat taktegel

Alla Nibras pannor är falstaktegel med högt liggande dubbla falsar som gör att pannorna ligger bättre på taket och gör det tätare. Därför kan du helt och hållet göra ett val som handlar om smak, precis som ett konstverk som ska passa på en vägg.

Att bestämma formen på tegelpannor innebär ett val. Som utgångspunkt finns två olika sorters tegelpannor - ofalsade och falsade.

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.