Smaragd

Lättbyggd och vackert rundklippt

Smaragd har användarvänliga murstenar som både är lätta att lyfta och att lägga. De rundklippta blocken bildar en livfull muryta som med fördel kan belysas med vår lättmonterade krönbelysning. För att avsluta muren används Brilliant krönplatta. Muren har en inbyggd lutning på 4°.

Stabil mur utan extra förankring

Smaragd kan byggas upp till 1,05 m utan jordarmering. Låsklackarna på blockets baksida ger muren stadga och därför behövs inget murbruk eller andra förankringsdetaljer. Minsta radie 1,2 m.

 

Bilder på Smaragd

Färger Smaragd

Naturgrå
Antracit
Grafit mix

Typ/System Smaragd

Normalblock
Hörnblock
Krönplatta
Vinkel

Lättbyggd och vackert rundklippt

Visa:

Dimension Artikelnummer Färg Kg/st St/m2 St/pall

Smaragd, Hörnblock

217 x 435 x 150 9753-430200 Naturgrå 33 30
217 x 435 x 150 9753-430207 Antracit 33 30
217 x 435 x 150 9753-430214 Grafit mix 33 30

Smaragd, Normalblock

250 x 435 x 150 9753-431000 Naturgrå 22,8 15,3 32
250 x 435 x 150 9753-431007 Antracit 22,8 15,3 36
250 x 435 x 150 9753-431014 Grafit mix 22,8 15,3 36

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.