Släntsteg

Lägg trappblocken i färdig slänt

Släntstegen tillverkas i två typer, A och B, för maximal anpass-ning till släntlutningen. Vid kraftigare lutning välj typ B. Stegen kan fås i ställbara bredder 1-2,5 m och förses med hål för trappräcken.

Halkskyddad yta

Ytan är strukturerad. Kontrasterande markering kan för tillfället inte levereras i Släntsteg.

Färger Släntsteg

Naturgrå

Typ/System Släntsteg

Släntsteg Typ A
Släntsteg Typ B

Lägg trappblocken i färdig slänt

Visa:

Höjd Längd Artikelnummer Kg/st Effektiv höjd Bredd ök mur Bredd fot

Släntsteg, Typ A

150 5213-200300 171
150 5213-250300 214

Släntsteg, Typ B

170 5213-100400 85
170 5213-150400 132

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.