SF-sten

SF-sten slutsten 190x125x80

Art.nr: 9526-083005

SF-sten är en självlåsande stenläggning som tål tung trafik och tuffa tag. Stenarna låser fast i varandra tack var den asymmetriska formen och ger därför extra starka och tåliga uppställningsoch avlastningsytor. Därför är stenen mycket lämplig för exempelvis lagerlokaler, parkeringar och vårdinrättningar. SF-sten i 100 mm passar som beläggning på tungt belastade industriytor som t.ex. godsterminaler och industrihamnar. Maskinläggning rekommenderas, speciellt större ytor maskinläggs med specialmaskin och rutinerad förare.

Specifikation

Höjd
80 mm
Längd
190 mm
Bredd
125 mm
Dimension
190x125x80 mm
Färg
Karminröd
Typ
Slutsten
St/pall
180 st
M/pall
34,221 m
Kg/meter
20,2 kg
Trafikklass
4
Kg/st
3,833 kg
St/meter
5,26 st