SF-sten

SF-sten slutsten 190x125x100

Art.nr: 9526-103000

SF-sten är en självlåsande stenläggning som tål tung trafik och tuffa tag. Stenarna låser fast i varandra tack var den asymmetriska formen och ger därför extra starka och tåliga uppställningsoch avlastningsytor. Därför är stenen mycket lämplig för exempelvis lagerlokaler, parkeringar och vårdinrättningar. SF-sten i 100 mm passar som beläggning på tungt belastade industriytor som t.ex. godsterminaler och industrihamnar. Maskinläggning rekommenderas, speciellt större ytor maskinläggs med specialmaskin och rutinerad förare.

Specifikation

Höjd
100 mm
Längd
190 mm
Bredd
125 mm
Dimension
190x125x100 mm
Färg
Naturgrå
Typ
Slutsten
Kg/m²
230 kg
St/pall
180 st
M/pall
34,221 m
Kg/meter
26 kg
Trafikklass
5
Kg/st
4,9375 kg
St/meter
5,26 st