SF-sten

SF-sten randsten 208x218x80

Art.nr: 9526-082000

SF-sten är en självlåsande stenläggning som tål tung trafik och tuffa tag. Stenarna låser fast i varandra tack var den asymmetriska formen och ger därför extra starka och tåliga uppställningsoch avlastningsytor. Därför är stenen mycket lämplig för exempelvis lagerlokaler, parkeringar och vårdinrättningar. SF-sten i 100 mm passar som beläggning på tungt belastade industriytor som t.ex. godsterminaler och industrihamnar. Maskinläggning rekommenderas, speciellt större ytor maskinläggs med specialmaskin och rutinerad förare.

Specifikation

Höjd
80 mm
Längd
208 mm
Bredd
218 mm
Dimension
208x218x80 mm
Färg
Naturgrå
Typ
Randsten
Kg/m²
184 kg
St/pall
120 st
M/pall
25 m
Kg/meter
32,5 kg
Trafikklass
4
Kg/st
6,78 kg
St/meter
4,8 st