Hållplatskantstöd

Säkerställer rätt nivå på insteg

Hållplatskantstödet är framtaget för den handikappanpassade kollektivtrafiken. Kantstödet sätts på ett sådant sätt att ovansidan kommer i rätt nivå med insteget i bussen. Den släta sidoytan reducerar däckslitaget när bussens hjul ligger an. Överytan är lätt räfflad för att minska halkrisken vid påstigning.

Anslutning mot granit eller gatkant

Den avslutande stenen finns i två varianter - anpassad för möte med granitkantsten eller med samma profil som gatkantsten.

Inspirationsartiklar med Hållplatskantstöd

Bilder på Hållplatskantstöd

Färger Hållplatskantstöd

Grå slät

Typ/System Hållplatskantstöd

Hållplatskantstöd rak
Hållplatskantstöd anslut hö
Hållplatskantstöd anslut gatkant hö

Relaterade produkter

Säkerställer rätt nivå på insteg

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Hpl-kantstöd, Anslut höger

415/245 x 1500 x 320/270 5115-150200 275

Hpl-kantstöd, Anslut till gatkant höger

215/100 x 500 x 270 5112-050200 47

Hpl-kantstöd, Anslut till gatkant vänster

100/215 x 500 x 270 5112-050100 47

Hpl-kantstöd, Anslut vänster

415/245 x 1500 x 270/320 5115-150100 275

Hpl-kantstöd, Rak

415 x 1000 x 320 5115-100000 230

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.