Avstängare Snäckan

Välarbetad avstängare för city

Våra mer exklusiva avstängningselement och trafikavgränsare har olika former för att passa i skilda miljöer och för olika behov.

Släta, vackra former

Avstängaren Snäckan är gjuten mot slät form och genom urtagen för truckgafflar i underkant är den lätt att flytta. Snäckan är också försedd med hål för stolpe.

Färger Avstängare Snäckan

Naturgrå

Typ/System Avstängare Snäckan

Snäckan

Välarbetad avstängare för city

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Snäckan, stolphål 62 mm

400 x 900 x 550 Naturgrå 5122-091000 175
400 x 900 x 550 Terra 5122-091006 175

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.