Barriärelement Rebloc

Säkert och lättmonterat system med låg vikt.

Med Rebloc barriärelement byggs snabbt och enkelt en säker trafikavskiljare. En stor fördel med Rebloc är dess låga vikt. Endast 180 kg/meter för temporära barriärelementet RB60. Genom att använda barriärelement prioriteras säkerheten längs gatan. Elementen är CE-godkända.

Formmässigt tilltalande

Utformningen av trafikmiljön ska uppmana trafikanterna till ett lugnt och kontrollerat beteende. Med olika fysiska åtgärder kan miljön göras tryggare men också trivsam och vacker.

Bilder på Barriärelement Rebloc Visa alla (6 st)

Färger Barriärelement Rebloc

Grå slät

 

Typ/System Barriärelement Rebloc

RB80/100 standard
RB80 avslut
Principskiss Rebloc

Säkert och lättmonterat system med låg vikt.

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Barriärelement Rebloc, Anslut till RB 100

560-640 x 4000 x 800 Naturgrå 5143-401700 2550

Barriärelement Rebloc, Anslut till RB 80

640-560 x 4000 x 1000 Naturgrå 5144-401700 2550

Barriärelement Rebloc, RB100-2

640 x 2000 x 1000 Naturgrå 5144-201000 1490

Barriärelement Rebloc, RB100-4A, Avslut

640 x 4000 x 1000 Naturgrå 5144-401500 2400

Barriärelement Rebloc, RB100-8-H2/W5

640 x 8000 x 1000 Naturgrå 5144-801002 5950

Barriärelement Rebloc, RB100-8H4b

640 x 8000 x 1000 Naturgrå 5144-801000 5950

Barriärelement Rebloc, RB100-A

640 x 4000 x 1000 Naturgrå 5144-401000 2975

Barriärelement Rebloc, RB60-4

260 x 4170 x 600 Naturgrå 5142-401000 753

Barriärelement Rebloc, RB60-4A, Avslut

260 x 4170 x 600 Naturgrå 5142-301500 700

Barriärelement Rebloc, RB60-6

260 x 6000 x 600 Naturgrå 5142-601000 1100

Barriärelement Rebloc, RB80-2

560 x 2000 x 800 Naturgrå 5143-201000 1050

Barriärelement Rebloc, RB80-4

560 x 4000 x 800 Naturgrå 5143-401000 2100

Barriärelement Rebloc, RB80-4A, Avslut

560 x 4000 x 800 Naturgrå 5143-401500 1800

Barriärelement Rebloc, RB80-8-H1

560 x 8000 x 800 Naturgrå 5143-801000 4200

Barriärelement Rebloc, RB80-8-N2/W3

560 x 8000 x 800 Naturgrå 5143-801002 4200

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.