Pollare Idun

Kombinera säkerhet med design

Pollare Idun pryder sin plats med sin snygga elipsformade design. Toppen är snedskuren för att ytterligare höja det stilfulla intrycket.

Form med styrka

Idun går att få med armering och passar då utmärkt som påkörningsskydd vi t ex butiksentréer.

Bilder på Pollare Idun

Färger Pollare Idun

Naturgrå

Färgnyckeln är ett fotografi och återgivningen av färgen kan därför avvika något mot verklig produkt.

Vid läggning av markstenar och plattor rekommenderar vi att man blandar produkter från flera pallar och plockar av produkterna uppifrån och ner, inte skift för skift, för bästa resultat.

Mindre repor och skavmärken kan uppstå under transport och detta är inte att anse som ett fel.

På grund av naturliga variationer i utgångsmaterialet kan nyansskillnader i färg och ytstruktur förekomma vid olika tillverkningstillfällen, detta betraktas inte som fel i produkten och är inte reklamationsgrundande.

Betong innehåller cement som är en kalkbaserad produkt. Kalken kan ibland fälla ut i betongens yta i form av en tunn gråvit beläggning. Detta är naturligt och är inte fel i produkten eftersom det inte påverkar produktens kvalitet och är därför inte reklamationsgrundande. Kalkutfällningen försvinner i regel av sig själv.

Typ/System Pollare Idun

Pollare Idun

Kombinera säkerhet med design

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.